0216 499 31 10 Kayışdağı Mh. Akyazılı Cad. No: 1/2 Ataşehir /İstanbul 09:00 - 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Omurga boşluğunda hangi vücut sisteminin bir bölümü faaliyet gösterir?

A ) Hareket

B ) Sindirim

C ) Solunum

D ) Solunum

Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması için alınacak tedbirlerden biri değildir?

A ) Küçük silindir hacimli otomobil kullanılması

B ) Aynı güçte olan taşıtlardan hafif olanın tercih edilmesi

C ) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun durdurulması

D ) Yürüyerek gidilebilecek yere herhangi bir araçla gidilmesi

Motora gerekli olan benzin hava karışımını ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Benzin otomatiği

B ) Eksoz manifoldu

C ) Karbüratör

D ) Distribütör

Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kazazedeye uygun pozisyonda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Ağızdan ağza suni solunum yapılır

B ) Karnına vurularak soluk yolu açılır

C ) Bel kısmına vurularak soluk yolu açılır

D ) Sırt kısmının ortasına vurularak soluk yolu açılır

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

A )

B )

C )

D )

Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Yağ filtresi temizlenir

B ) Hava filtresi temizlenir

C ) Benzin filtresi temizlenir

D ) Radyatör temizlenir

Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A ) Trafik suçu

B ) Trafik terörü

C ) Trafik kusuru

D ) Trafikten men

Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

A ) Sağlık Bakanlığı

B ) Millî Eğitim Bakanlığı

C ) Emniyet Genel Müdürlüğü

D ) Karayolları Genel Müdürlüğü

Sürücü yola çıkmadan önce aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekir?

A ) Araca yüklenen yükün boyu kurallara uygun olması

B ) Araç tamamen dolsa bile kalan yük ve eşya sıkıştırılır

C ) Yükün kasadan taşması durumunda her hangi bir şey yapmasına gerek yoktur.

D ) İstihap haddinden fazla yük araca alınabilir. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, ge- nişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.

Omurga kırığı olan kazazedenin oturtulmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Felç olabilir

B ) Ağrısı artabilir

C ) Solunumu güçleşebilir

D ) Kan dolaşımı yavaşlayabilir

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A ) 20

B ) 30

C ) 40

D ) 50

Motor çalışırken yağ göstergesi basınç göstermiyorsa arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Radyatörde su yoktur

B ) Karbüratöre benzin gelmiyordur

C ) Karterde yağ kalmamıştır

D ) Depoda benzin yoktur

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

A ) Omurilik

B ) Pankreas

C ) Böbrekler

D ) Akciğerler

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Hemen ayağa kaldırılır

B ) Yan yatış pozisyonuna alınır

C ) Sırt üstü yatırılarak başının altına yüksek yastık konur

D ) Yüz üstü yatırılarak karın alt kısmına yüksek yastık konur

Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan yanlışlardan biridir?

A ) Karşıdan gelen aracın güvenli bir mesafede olduğundan emin olmak

B ) Arkadan gelen araç olmadığı halde dönüş lambalarını kullanmak

C ) Yol ve trafik durumuna göre hareket etmek

D ) İki şeridi birden kullanmak

Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları ara- sındaki fark nedir?

A ) Artı kutup ince, eksi kutup daha kalındır.

B ) Artı kutup kalın, eksi kutup daha incedir.

C ) Eksi kutup bakır, artı kutup kurşundur

D ) Artı kutup bakır, eksi kutup kurşundur

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

A ) Genel kültürlerini artırmak için

B ) Hastaları iyileştirecek tıbbi tedavi uygulamaları için

C ) Trafik kazalarına ilk müdahale edebilecek kimse oldukları için

D ) Araçlarını daha güvenli bir şekilde kullanabilecekleri için

Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

A ) Fren balatasının

B ) Polen filtresinin

C ) Yakıt filtresinin

D ) Geri vites müşirinin

Aracın ön takımlarının kontrolü yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Vites kutusuna

B ) Diferansiyele

C ) Rot başlarına

D ) Şafta

Omurga yaralanmalarında kazazede nasıl sevk edilir?

A ) Sedyeye yüz üstü yatılarak.

B ) Sedyeye sırt üstü yatırılarak.

C ) Sedyeye yan yatırılarak.

D ) Sedyeye oturtularak.

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu şehirlerarası karayollarında, can ve mal güvenliği için gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almakla görevli olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

B ) Belediyelerin Yol Şube Müdürlüğü veya Daire Başkanlıkları

C ) Karayolları Genel Müdürlüğü

D ) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dönecek, gittiği veya durduğu şeridi değiştirecek sürücüler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Gireceği şeritten gelen aracın geçmesini beklemek

B ) İşaret verdiği anda şerit değiştirmek ve manevraya başladıktan sonra işaret vermek

C ) İşaret vermeden ve rnanevraya başlamadan arka trafiği kontrol etmek

D ) Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve görünüşünün açık olduğunu kontrol etmek

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Vantilatör kayışı

B ) Vantilatör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Radyatör

Ortopedik yetersizlikleri olan sürücü adaylarının araçlarına özel donanım takviye edildikten sonra alabilecekleri sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) B sınıfı ticari araç

B ) H sınıfı

C ) K sınıfı

D ) B sınıfı özel araç

Karayolu Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu hangi sıklıkta toplanır?

A ) On beş günde bir

B ) Ayda bir

C ) İki ayda bir

D ) Yılda iki defa

Motorsuz bir taşıt ile motorlu bir aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Motorlu araç sürücüsü motorsuz taşıta

B ) Şeridi daralmış olan diğerine

C ) Sürücüler anlaşarak geçerler

D ) Motorsuz taşıt sürücüsü motorla araca

Normal dinlenme pozisyonunda olan yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı (nabız) aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 10 - 20

B ) 40 - 50

C ) 60 - 80

D ) 100 - 120

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta ne denir?

A ) Kamyonet

B ) Kamyon

C ) Römork

D ) Arazi taşıt

I. Araç lastiği seçimi II. Çevre ve iklim koşulları III. Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi,kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

A )

B )

C )

D )

Başbakan başkanlığında, karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu

B ) Trafik Güvenliği Kurulu

C ) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu

D ) İl Trafik Komisyonu

Kanama durdurmadaki basınçlı sargı uygulama yönteminin sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sadece kanayan yerdeki damarın üzerine basınç, yapılmış olur

B ) Kanayan yerden yukarı kan gitmesi engellenmiş olur

C ) Kanayan yerden aşağı kan gitmesi engellenmiş olur

D ) Kanayan yerin sıcaklığını korur

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritalardır?

A ) Dünya haritası

B ) Avrupa haritası

C ) Türkiye haritası

D ) Ankara Haritası

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

A ) Ayna ayarları

B ) Yakıt seviyesi

C ) Araç lastikleri

D ) Koltuk ayarları

Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine olay yerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A ) Temiz, soğuk ve ıslak sargı bezi ile yara yeri örtülür

B ) Yanık yara yeri tentürdiyotlu pamukla kapatılır

C ) Temiz, sıcak ve ıslak sargı bezi ile yara yeri örtülür

D ) Yanık yara yeri oksijenli su ile yıkanır

Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne denir?

A ) Banket

B ) Karayolu

C ) Şerit

D ) Taşıt yolu

Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yapılmasını etkilemez?

A ) Trafik ve yol durumu

B ) Aracın uzunluğu

C ) Aracın hızı

D ) Aracın modeli

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A ) Araçların tescil işlemlerini yapma

B ) Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek

C ) Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak

D ) Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak

İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisini bulundurma zorunluluğu yoktur?

A ) Kağıt mendil

B ) Çengelli iğne

C ) Steril gazlı bez

D ) Makas

Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur?

A ) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.

B ) Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.

C ) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.

D ) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

A ) Polen filtresinin

B ) Fren hidroliğinin

C ) Araç lastiklerinin

D ) Soğutma suyunun

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. • Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır. • Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

A ) Kamu hizmeti taşıtı

B ) Okul taşıtı

C ) İtfaiye

D ) Çekici

Kamyon, otobüs, çekici, römork ve yarı römork takılı bir aracın geri manevrası sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle yapılamıyor ise bu sürücü ne yapmak zorundadır?

A ) Aşağıya inip göremediği alanı kontrol etmek

B ) Trafik görevlilerinden yardım istemek

C ) Geri manevrasından vazgeçmek

D ) Bir gözcü bulundurmak

Ayağı kırık olan kazazedeler nasıl taşınmalıdır?

A ) Sedye ile

B ) Bir kişi sırtta

C ) İki kişi ile kucakta

D ) İki kişi ile kucakta

Bir kazazede sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

A ) Hayali tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra

B ) Hiç müdahale yapılmadan önce

C ) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra

D ) Yakınları geldikten sonra

Direksiyon simidinin hareketi, hangi parça aracılığıyla direksiyon dişli kutusuna iletilir?

A ) Tekerlekler

B ) Rotlar

C ) Akslar

D ) Direksiyon mili

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A ) Aşırı hız yapılması

B ) Frenlerin ayarsız olması

C ) Rölanti ayarının bozuk olması

D ) Lastiklerin havasının az olması

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde yaralıya yapılması gerekli ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Kaza yerine polis çağırmak

B ) Yaralıya ilaç vermek

C ) Araçları kaza yerinden çekmek

D ) Kanamayı durdurmak

Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Açık camlar kapatılır.

B ) Önemsenmez yola devam edilir.

C ) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

D ) Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.


Şekildeki trafik işaret levhası görülünce ne yapılır?

A ) Hız sabit tutulur, öndeki araç geçilmez

B ) Hız azaltılır, öndeki aracı geçme yasağına uyulur

C ) Karşıdan gelen aracın bulunup bulunmadığına dikkat edilir

D ) Hız azaltılır, öndeki araç müsaitse geçilebilir
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?