0216 499 31 10 Kayışdağı Mh. Akyazılı Cad. No: 1/2 Ataşehir /İstanbul 09:00 - 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne denir?

A ) Ekspres yol

B ) Sığınma cebi

C ) Kavşak

D ) Hemzemin geçit

Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A ) İtfaiye

B ) Sivil Savunma aracı

C ) Özel izinle karayoluna çıkmış araç

D ) Doğru geçecek araç

Vücudumuzun en küçük canlı birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Hücre

B ) Sistem

C ) Organ

D ) Doku

ara içerisine batan cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yabancı cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir

B ) Yabancı cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir

C ) Yabancı cismin dışarıda kalan kısmı kesip alınır yara üzeri sarılır

D ) Yabancı cisim çıkarılır ve.üzerine tentürdiyot dökülüp bırakılır

Aşağıdakilerden hangisi hareket sistemi organlarındandır?

A ) Kemik - Kas

B ) Damar - Kalp

C ) Omurga - Beyin

D ) Mide - Bağırsak

Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan aktarma organlarının çalışma sırası, aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Debriyaj - Şaft - Vites kutusu - Diferansiyel - Aks

B ) Debriyaj - Vites kutusu - Diferansiyel - Şaft - Aks

C ) Debriyaj - Aks - Şaft - Diferansiyel

D ) Debriyaj - Vites kutusu - Şaft - Diferansiyel - Aks

Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşamalarından” hangisini yapmak zo- runda değildir?

A ) Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklıları giderir.

B ) Aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kont- rol eder, varsa eksiklikleri tamamlar.

C ) Kilometre sayacını kontrol eder.

D ) Araç lastiklerinin diş derinliğini ve hava basıncını kont- rol eder, basınç yeterli değilse hava basıncının yeterli se- viyeye çıkmasını sağlar.

Sürücü yola çıkmadan önce aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekir?

A ) Araca yüklenen yükün boyu kurallara uygun olması

B ) Araç tamamen dolsa bile kalan yük ve eşya sıkıştırılır

C ) Yükün kasadan taşması durumunda her hangi bir şey yapmasına gerek yoktur.

D ) İstihap haddinden fazla yük araca alınabilir. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, ge- nişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.

Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

A ) Kural ihlallerinin azalmasına

B ) Direksiyon hâkimiyetinin artmasına

C ) Kazaya karışma olasılığının azalmasına

D ) Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kaç tane ve hangi kapasitede yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

A ) 5 kilogramlık 3 adet

B ) 6 kilogramlık 2 adet

C ) 8 kilogramlık 2 adet

D ) 10 kilogramlık 2 adet

Desibel ne ölçüsü birimidir?

A ) Elektrik ölçüsü

B ) Kalp basıncı

C ) Ses

D ) Titreşim

Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yapılmasını etkilemez?

A ) Trafik ve yol durumu

B ) Aracın uzunluğu

C ) Aracın hızı

D ) Aracın modeli

Bir aracın eksoz dumanı siyah renkte çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Motor ısısı artmıştır

B ) Motor yağı kirlenmiştir

C ) Karışım oranı bozulmuştur

D ) Motor yağı kalınlaşmıştır

Motor bloğunda su kanallarında çok miktarda paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Motor yağ yakar

B ) Motor zengin karışımla çalışır

C ) Motor çalışmaz

D ) Motor fazla ısınır

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi,kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

A )

B )

C )

D )

Marşa basılıp motor çalıştırıldığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

A ) El freni lambasının

B ) Sinyal lambasının

C ) Yağ lambasının

D ) Park lambasının

içten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

A ) Elektrik enerjisini

B ) Hidrolik enerjiyi

C ) Nükleer enerjiyi

D ) Isı enerjisini

Daha önce tescil edilmiş olan bir aracın satın veya devir olan kimse bu aracı kendi adına tescil ettirmek üzere kaç ay içinde ilgili tescil kuruluşuna müracaat etmek zorundadır?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4

Yetişkin bir insana dakikada kaç kez Suni solunum yaptırılmalıdır?

A ) 10 - l5

B ) 15 - 20

C ) 20 - 30

D ) 60 - 80

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma şekli nasıl olur?

A ) Ceza aynı kalır.

B ) Ceza yarı oranında azaltılır.

C ) Ceza yarı oranında arttırılır.

D ) Ceza 1 kat oranında arttırılır.

Marş motoru, marş durumunda hiç dönmüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Buji kabloları gevşektir

B ) Karbüratöre yakıt gitmiyordur

C ) Akümülatörün kutup başlan gevşektir

D ) Vantilatör kayışı gevşektir

Göğüs veya sırt bölgesinde bir açık yara görülürse ilk önce aşağıdakilerden hangisi yerine getirilir?

A ) Yara üzerine tentürdiyotlu pamuk kapatılır

B ) Yara, açıkta bırakılarak hastaneye sevk edilir

C ) Yara, temiz elle hemen kapatılarak göğüs boşluğuna hava girmesi engellenir

D ) Hiçbir şey yapmadan olay yerine hekimin gelmesi beklenir

Sağa dönüşlerde yük hangi yöne savrulur?

A ) Öne

B ) Arkaya

C ) Sağa

D ) Sola

Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

A ) Koma

B ) Kısmi tıkanma

C ) Tam tıkanma

D ) Solunum durması


Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A ) Fren balatalarının görevini tam yapmadığını

B ) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

C ) Motor kaputunun tam kapanmadığını

D ) Lastik hava basıncının düşük olduğunu

Karayolu üzerinde hareket halinde en az bir aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Trafik

B ) Kaza

C ) Trafik Kazası

D ) Felekat

Banket için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Tırmanma şeridi olduğu

B ) Zorunlu hallerde taşıtlarca da kullanılabileceği

C ) Ağır taşıtların kullanımı için ayrıldığı

D ) İki yol arasında ayırıcı olduğu

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

A ) Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini

B ) Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu

C ) Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını

D ) Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını

Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A ) Dolaşım

B ) Bilinç durumu

C ) Solunum

D ) Hava yolu açıklığı

Bayılanlara aşağıdakilerden hangisini uygulamak daha doğrudur?

A ) Duyu organlarını uyarmak

B ) Suni solunum yapmak

C ) Kalp masajı yapmak

D ) Hiçbir şey yapmadan hastaneye götürmek

Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağza suni solunum yapılacak hastaya uygulanacak ilk yöntemdir?

A ) Solunumu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak

B ) ) Suni solunuma başlamadan 5 dakika sırt üstü yatırmak

C ) Kazazedelerin soluk yolunu açmak için başa uygun pozisyon vermek

D ) Kazazedelerin soluk yolunu açmak için çeneyi göğse yaklaştırmak


Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A ) Gözlerinin iyi görmediği

B ) Hız kurallarına uymadığı

C ) Araç lastiklerinin eski olduğu

D ) Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta ne denir?

A ) Kamyonet

B ) Kamyon

C ) Römork

D ) Arazi taşıt

Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olanlar için alınabilecek ilk yardım önlemlerindendir?

A ) Hastanın kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulur

B ) Kanama durdurulur ve yüz üstü yatar pozisyona alınır.

C ) Hastanın kanaması durdurulur ve vücut sıcaklığı düşürülür

D ) Kanama durdurulur ve şok pozisyonuna alınır

Başa alınan bir darbe sonucu kulak veya burundan kar geliyorsa kazazedeye aşağıdakilerden hangi pozisyon verilir?

A ) Oturtularak, burun ve kulağa basınç uygulanır

B ) Yüz üstü yatırılır, buruna basınç yapılır

C ) Kan akan kulak altta kalacak şekilde yan yatırılır

D ) Kan akan kulak üstte kalacak şekilde yan yatırılır

Kaza yeri acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk önce bildirilir?

A ) Otoların hasar durumu

B ) Yaralıların durum ve sayısı

C ) Ölülerin durumu ve sayısı

D ) Kazanın oluş şekli

Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

A ) Kalbi düzensiz çalışanlara

B ) Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptamaya

C ) Göğüs kafesi inip kalkanlara

D ) Öksürük ve hıçkırığı olanlara

Kaza sonrası, maddi hasar miktarı, iş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Trafik kazalarıyla ilgili olarak yukarıda verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A ) Ülke ekonomisini

B ) Kasko sigortasının önemini

C ) Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını

D ) Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini

Motor çalışırken şarj lambasının yanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratörün tıkanmış olması

B ) Bujilerin arızalı olması

C ) Alternatör kömürünün aşınmış olması

D ) Endüksiyon bobininin arızalı olması

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın görevi değildir?

A ) Trafik kazalarıyla ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini vermek

B ) Karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak

C ) Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemek

D ) Her ilde trafik kazaları için ambülâns bulundurmak

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması

B ) Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi

C ) Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması

D ) Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi

Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları ara- sındaki fark nedir?

A ) Artı kutup ince, eksi kutup daha kalındır.

B ) Artı kutup kalın, eksi kutup daha incedir.

C ) Eksi kutup bakır, artı kutup kurşundur

D ) Artı kutup bakır, eksi kutup kurşundur

Taşıt yolunun dar olması ve trafiğin yoğun bulunması sebebiyle yavaş giden araç sürücüleri kendilerini geçmek isteyen araçların olması halinde nasıl davranmak zorundadırlar?

A ) Hızlarını arttırıp arkadan gelenlere engel olmamak

B ) Hemen yavaşlayıp oldukları yerde durmak

C ) Yolun dışına çıkıp arkadan gelenlere yol vermek

D ) Sağa yanaşmak, yavaşlamak gerekirse durmak

Kalp çalışmasının en önemli belirtilerinden olan nabız en kolay nereden hissedilir?

A ) Göğüs

B ) Boyun

C ) Karın

D ) Ayak

Trafik ışıklarına yaklaşırken, aracın hızını azaltmayıp kırmızı ışıkta geçen sürücünün davranışı nasıl adlandı- rılır?

A ) Hata

B ) Risk

C ) Yorgunluk

D ) İhlal

Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun, bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılmasıyla meydana gelen karayoluna ne denir?

A ) Tek yönlü karayolu

B ) İki yönlü karayolu

C ) Çok yönlü karayolu

D ) Bölünmüş karayolu

Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

A ) Motorun çekişten düşmesi

B ) Endüksiyon bobinin yanması

C ) Jikle devresinin çalışmaması

D ) Marş yapıldığında, marş motorunun çalışmaması

Omura kemiği kırıklarının en tehlikeli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kırık bölgeden aşağısının felç olması

B ) Solunumunun zor olması

C ) İlgili bölgeden aşağısının kanla beslenmemesi

D ) Ayakların şişmesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler- de çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

A ) 45

B ) 66

C ) 70

D ) 50
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?